Institutul Balcanic de Arbitraj

Asociatia Balcanica de Arbitraj

Curtea de Arbitraj

           Asociatia Balcanica de Arbitraj (organizatie juridica de drept privat roman, cu sediul in Romania, constituita in temeiul OG 26/2000, inființata prin decizia civila nr. 86/A din 29.10.2013 Tribunalul Covasna), in participație cu Institutul Balcanic de Arbitraj (organizatie juridica de drept privat international cu sediul la Bruxelles), constituit prin Decretul Casei Regale nr. WL22/16.381 din 21.02.2014, are ca obieciv arbitrajul comercial institutionalizat.

          In scopul atingerii obiectivelor, pe langa aceste organizatii, funcționeaza autonom Curtea de Arbitraj Interna si Internationala.


  

AVANTAJELE ARBITRAJULUI COMERCIAL

 

 1. Solutionarea rapida a litigiilor, in maximum 6 luni.
  Termenul de solutionare a litigiilor este unul cu mult mai scurt fata de cel din instantele de judecata.
  Practic, litigiul poate fi solutionat imediat dupa finalizarea tuturor actelor de procedura.
 2. Cheltuielile reduse fata de instantele comune.
  Taxa arbitrala se achita o singura data si nu pentru fiecare cale de atac in parte, asa cum se intampla in cazul litigiilor aflate pe rolul instantelor de judecata (recurs, apel, etc).
  Taxele de arbitraj sunt aplicate procentual la valoarea obiectului litigiului.
 3. Posibilitatea alegerii arbitrilor.
  Arbitrii sunt specialisti recunoscuti in diverse domenii de activitate (personalitati ale vietii economice, fosti magistrati, consilieri juridici, avocati, etc.), cu integritate morala de necontestat.
 4. Confidentialitatea dosarului litigiului si a dezbaterilor in cauza.
  Sedintele de judecata nu sunt publice. Nici o persoana nu are acces la informatiile din activitatea de solutionare a litigiilor Curtii de Arbitraj.
 5. Hotararile sunt definitive si obligatorii.Hotararea arbitrala are efectele unei hotarari judecatoresti si se executa silit intocmai ca aceasta.

 BAZA LEGALA

 

 1. Conventia Europeana de Arbitraj Comercial International incheiata la Geneva, la 21 aprilie 1961 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 281/25 iunie 1963 publicata in Buletinul Oficial al R.S.R. nr. 12/25 iunie 1963 – publicata in Monitorul Oficial al ONU nr.12/25 iunie 1963.
 2. Regulament de Arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial International aprobat la 28 aprilie 1976 ( www.uncitral.org ).
 3. Reguli de procedura arbitrala stabilite in concordanta cu normele Uncitral ale Asociatiei Balcanice de Arbitraj.
 4. Directiva 11/2013 a Parlamentului Uniunii Europene cu privire la solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) in ceea ce priveste comertul on-line. (norma obligatorie din 2015).

 

 LEGI SPECIALE

 

 1. Codul de procedură civila - Cartea a IV-a "Despre arbitraj" / Prevederile art. 541 si urmatoarele;
 2. Legea nr. 297/2004 privind piata de capital – are in vedere arbitrajul pentru rezolvarea disputelor;
 3. Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe – are in vedere arbitrajul institutionalizat prin corpul de arbitri proprii ai structurilor de arbitraj;
 4. Legea nr. 62/2011 a dialogului social – are in vedere modalitatea de solutionare a litigiilor de munca prin arbitraj;Constitutia Romaniei – art. 146  “Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii…hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial…”